Adótörvény változások 2016. év

 

Összefoglaljuk a 2016. évet érintő, a vállalkozók számára általunk legfontosabbnak ítélt adótörvény-módosításokat.

 

 

 

 

 

Általános forgalmi adó (Áfa)

 

 • Szabályozottabbá válik az adólevonási jog érvényesíthetőségének időpontja. (Korábban erre az elévülési időn belül bármikor lehetőség volt.) Az új rendelkezés szerint adólevonásra elsődlegesen a levonási jog keletkezése évében és az azt követő évben van lehetőség. Az elévülési időn belüli, de a két éves időkorláton túli áfa levonási joga önellenőrzés keretében a keletkezése időpontjában érvényesíthető.
 • Amennyiben a felek időszakonkénti elszámolásban, vagy fizetésben állapodnak meg, vagy az ellenértéket egy meghatározott időszakra állapítják meg, az adófizetési kötelezettség főszabályként az elszámolási időszak utolsó napján keletkezik. Ha azonban a számla esedékessége megelőzi az elszámolási időszak végét, az áfa fizetési kötelezettség a számla kiállításakor keletkezik, ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utáni időpontra esik, a fizetés esedékessége napján (de legkésőbb az elszámolási időszak végétől számított 60. napon) kell az áfát megfizetni.
 • Új lakóingatlan értékesítése esetén az áfa kulcsa 5 %    
 • A sertés tőkehús áfája 5 százalékra csökken

 

Társasági adó

 

 • Bevezetésre kerül a növekedési adóhitel: amennyiben az adózás előtti eredmény egyik évről a másikra legalább ötszörösével nő, a növekmény utáni adó a követő két évben részletekben fizethető meg. (A megelőző év eredményét abszolút értékben kell figyelembe venni.) 

 

Személyi jövedelemadó (Szja)

 

 • Az adó mértéke 16 százalékról 15 százalékra csökken.
 • A két gyermekesek családi kedvezménye gyermekenként 2.500 forinttal 12.500 forintra nő.
 • A magánszemély munkáltatójának adott nyilatkozatában (ha nincs munkáltatója, közvetlenül az adóhatóság felé is nyilatkozhat) felhatalmazhatja az adóhatóságot személyi jövedelemadó-bevallásának elkészítésére. A bevallási nyilatkozat adóbevallásnak minősül, de továbbra is lehetséges az önbevallás hagyományos formában történő elkészítése. Az adóhatóság a munkáltató(k)tól származó adatok alapján megállapítja a magánszemély adóját, értesítést csak akkor küld, ha különbözet mutatkozik a tényleges és a levont adó között. (2017-től külön kérés nélkül, hivatalból készít bevallás-tervezetet az adóhivatal.) 
 • A pótlékmentes részletfizetés összeghatára 150 ezer forintról 200 ezer forintra emelkedik, melybe ezentúl beletartozik az egészségügyi hozzájárulás is.
 • A külföldi napidíj 40 Euro-ról 60 Euro-ra emelkedik.
 • Kamatjövedelem esetén, amennyiben a megszerzés időpontja 2016. január 1-je után történik, de az azt megalapozó időszak már 2016. január 1-je előtt megkezdődik, a 15 százalékos szja kulcs csak a 2016. január 1-je után keletkező részre alkalmazható.

 

Helyi adók

 

 • Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási tevékenységet végző vállalkozók számára a települési önkormányzat adókedvezményt állapíthat meg. Az adóelőny feltétele, hogy az árbevétel legalább 80 százaléka az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származzon, továbbá az iparűzési adóalap nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A kedvezmény (más iparűzési adókedvezményhez hasonlóan) de minimis támogatásnak minősül.
 • Nem kell iparűzési adóbevallást benyújtania annak, akit nem terhel adófizetési kötelezettség. (Ez a szabály már a 2015. évi bevallás benyújtásakor is alkalmazható.) 
 • A belföldi e-útdíj után 2016-tól a külföldön megfizetett útdíj, valamint a belföldön megfizetett úthasználati díj 7,5 százaléka is csökkenti az iparűzési adót.
 • Az államkincstár által vezetett, az egyes önkormányzatok helyi adórendeleteit összesítve tartalmazó oldal (www.hakka.allamkincstar.gov.hu) adatai ezentúl összehasonlítható, rendezhető, letölthető formátumban  lesznek megjeleníthetőek.

 

Egyebek

 

 • A cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásoknál bevezetik a megbízható, az átlagos és a kockázatos adózó fogalmát. 2016-tól negyedévente értékelik majd a vállalkozásokat, a megbízható kategóriába kerülők sok előnnyel számolhatnak, míg a kockázatos adózókra jobban figyel az adóhatóság.
 • Illetékmentessé válik többek között az adóhatósági igazolás kiállítása; az erkölcsi bizonyítvány; a vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel kapcsolatos eljárás; a mérlegbeszámoló közzététele; a cégkivonat, cégmásolat kiállítása, ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri.
 • Az adóhatóság az 1.000 forintot el nem érő tartozást, illetve túlfizetést törli nyilvántartásából (korábban ezen összeghatár 100 forint volt).
 • A kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó literenként 11 forintról 7 forintra csökken.